top of page
Privacy Verklaring

Privacy verklaring Intolife

 

Intolife, gevestigd aan Heemstedelaan 165 3523 KE in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.intolife.nl
Heemstedelaan 165 3523KE Utrecht
+31 6 36 50 48 02

Vera Sintnicolaas is de Functionaris Gegevensbescherming van IntoLife. Zij is te bereiken via info@intolife.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intolife verwerkt je persoonsgegevens doordat je interesse hebt of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

E-mailadres

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een vraag te stellen via de website, mail, telefonisch of andere kanalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals ras, godsdienst of levensovertuiging en gezondheidsgegevens) die je persoonlijk aan ons hebt verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@intolife.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intolife verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Telefonisch, whatsapp of email contact om te antwoorden op je vraag

  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie

  • Informeren over het aanbod van IntoLife

  • om beter te kunnen meedenken met jouw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of begeleiding bij een intolife vestiging passend is.

  • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren (anoniem)

  • het volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites van derden (anoniem)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Intolife bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat je zelf aangeeft dat je wilt dat je persoonsgegevens verwijderd worden. Geef jij dit niet aan? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens 6 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

IntoLife verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IntoLife gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IntoLife gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de website van intolife.

In ons cookie beleid vind je een overzicht van alle cookies die wij op onze website gebruiken.

 

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intolife en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@intolife.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit houdt in dat alle gegevens die u via onze website met ons wisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.
 

Intolife neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@intolife.nl
 

Updates voor dit beleid

Intolife kan deze privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen.

Utrecht, juli 2022

Social Media

Social media 

Je kunt er voor kiezen om contact op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als je ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij mogelijk de gegevens die je via deze kanalen aan ons verstrekt in een beveiligde omgeving. Dat doen we onder andere om onze afspraken na te komen en jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in jouw social-mediabericht kunnen wij je in een persoonlijk bericht vragen om persoonsgegevens met ons te delen die nodig zijn voor het beantwoorden van je vraag.

 

Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop  social-mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. Deze social-mediaplatforms zijn geen eigendom van Intolife. En daarom gelden er andere voorwaarden en geldt een ander privacy beleid. Die bepaalt het social-mediaplatform namelijk zelf. We wijzen je erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden je aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken.  

Disclaimer

Disclaimer

Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij Intolife.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Intolife.

Intolife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar vanuit www.intolife.nl wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Alle door Intolife verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Intolife, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen.  Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Intolife is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

bottom of page